ദമ്മാമിൽ ഉള്ള കേരള റസ്റ്റോറന്റലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മലയാളി സപ്ലൈയറേ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ആകർഷകമായ ശമ്പളം.. തനാസിൽ എടുക്കുന്നതാണ്.. age below 40.. contact on-+966 58 134 0467
Dammam
7 days ago
1. Irrigation Worker - 5 Nos. 2. Landscaping Worker - 5 Nos. 3. Butt Weld HDPE (Non Metallic) - 5 Nos. 4. HDPE/LDPE/UPVC Pipe Fitter - 5 Nos. 5. HDPE/LDPE/UPVC Pipe Installer - 5 Nos. Please call: 0571142007
Dammam
5 days ago
(01) Rigger L3 Aramco - 04 no's (02) Rigger L2 Aramco -02 no's (03) Bus with driver -03 ( model 2016 up) Food and accommodation free long-term project Rate after discussion normal document Mob : 0596596212/0558748862
Dammam
12 days ago
(01) Safety supervisior aramco - 5 no's (02) Safety officer aramco - 11 no's ( Only indian, Bangladesh & philippine ) Rate after discussed food and accommodation free long-term project Normal document Mob: 0596596212 Email : ****@*****.*** ...
Dammam
14 days ago
TOP URGENT REQUIREMENT'S⭕ Batch Plant QC Inspector (Aramco + CBT) Civil QC Inspector (Aramco + CBT) Vendor Code is Must Duration: Long Term Please forward your CV and certificates to [****@*****.***]
Dammam
19 days ago
Civil Qc Inspector (Aramco Approved with CBT) - 05 Nos, Rate-60 Sr Project Long Term:- Ras-Tanu-ra Duration :- Long Term FAT Company Provided Salary 45 days after Invoice Plz sent me CV & Certificates By mail or W-App ****@*****.*** 050 961 ...
Dammam
20 days ago
We are looking for the following candidates on immediate basis Safety Officer HSE (Non Aramco) - 15 No's WPR (Non Aramco) - 15 No's Maaden Approved Project Location: Eastern Province Fluent in English, 5 years experience Please forward your CV and certificates...
Dammam
16 days ago
*Electrical Engineer design work* 1. (Must Need Design Institute Work Experience) 2. (Must have Sec Project Work Experience) Duration: Long Term Candidate must be in Saudi Arabia In eastern Province
Dammam
1 day ago
We are looking locally below crafts for immediate mobilization as hourly basis. 1. CNC Machine Operators 2. ARAMCO approved Industrial Spray Painter 3. Industrial Spray Painter Location : Dammam Duration : 6 months, Extendable Food/accommodation/transportation...
Dammam
20 days ago
Urgent Requirement for Safety officer Aramco approved for offshore Projects. Quantity ---------- 6 nos Offshore Experience--Minimum 5 Years Duration ---------- 6 months(minimum) Please send your resume with complete documents through WhatsApp or Email only..... 
Dammam
20 days ago
Requirement For various Category Rental Basis - Chamber Required, PERSONAL GOSI, VALID IQAMA-HEALTH FITNESS #Mechanical Supervisor - 2 NOS - RATE - 33SR #HSE officer - 2 Nos (S-Chem Experience) - 27SR #Permit Receiver - 3 Nos (S-Chem Experience) - 22 SR # Storekeeper... 
Dammam
19 days ago
We are looking for the following candidates on immediate basis Coating QCI (Aramco + CBT) Welding QCI (Aramco +CBT) WPR (Aramco Approved) Safety Officer HSE (Aramco Approved) Instrument QCI (Aramco + CBT) Piping QCI (Aramco + CBT) Mechanical Supervisor - ...
Dammam
25 days ago
- Experience in Dammam (2 years) - Valid Iqama (transferable) - Valid Saudi license (medium more preferable) - Communication skill (Arabic and English ) Candidates who meet above criteria, can send their cv through WhatsApp +966 539042007
Dammam
5 days ago
 ...URGENT! Commercial Manager I have fantastic Job opportunity for a commercial manager toon The Eastern Province Damman. This is a great opportunity for the successful candidate to further their career in the Middle East. Cost Control & claims o Ensure initial... 

Travco Group International

Dammam
3 days ago
Urgent requirement Need Electrical QC inspector Location: Jaffura Minimum 6 years experience in Aramco site Rental Basis Long term Duration Direct interview only FAT by company Contact whatsapp for more details: 0536170368
Dammam
2 days ago
Urgent Requirement Of MECHANICAL QC INSPECTOR Experience: HVAC, fire fighting and fight alarm experience along with SEC standard Location: Neom Duration: Long Term FAT: Will be provided Please Feel Free to Contact Us Contact No: 0537923216 E-mail: alfariscontractingksa... 
Dammam
6 days ago
URGENT REQUIREMENT 1. Mechanical technician/ Balancer Job responsibilities: 1. Balancing heavy rotor components and have knowledge of balancing machine setup. 2. ⁠ability to perform static and dynamic balancing and understand the balancing requirements from the... 
Dammam
5 days ago
Dear Applicants, We have urgent requirements of below category. Civil Construction Manager with Aramco project Experience. Kindly send your cv and documents on given email Id or can contact on given mobile number. Email Id : ****@*****.***, amasgolden... 
Dammam
5 days ago
Indian Document Controller residing in Dammam is urgently required for a reputable Steel Factory in Sihat with 5 years previous experience.Good Language and communication skills Basic Salary SR. 2000 and SR. 250 Food Allowance " Housing & Transportaion provided by company... 
Dammam
12 hours ago
Very Urgent Requirements for renovation project Project Location Dammam Port (Outside) Those who are located in Al Khobar and Dammam are required to apply, Monthly Salary Basis (Provide basic salary plus transportation only) Duration 5 Months plus (extendable... 
Dammam
14 days ago
&##127970;FASTWAY ARABIA COMPANY&##127970; ⭕URGENT REQUIREMENTS⭕ HSE OFFICER (Aramco Approved with NEBOSH IGC) Location : &##128205;Manifa Duration : 6 Months RATE : 30 + FAT HSE OFFICER (Aramco Approved with NEBOSH IGC) Location : &##128205;Turaif Duration... 
Dammam
12 hours ago
Looking for the HSE Officers 15No. for the ARAMCO petrochemical project, please share your CV. Location: Ras Tanura, & Al-Jubail Interview: in this Week Mobilization: Next Week (Before 1st.) Preference: Local residents. Rate: will be negotiated at the time...
Dammam
1 day ago
Urgent requirement Need Aramco Rigger 2 location: Jubail Duration: Long term Nos:1 Contact whatsapp for more details 0536170368
Dammam
23 days ago
Gents, Urgent Required Aramco Approved Civil QC for Safaniyah Project: sufficient experience in structural and architectural work Thansk, Syed Abbas +966 592019348 (Whtsapp)
Dammam
6 days ago
Painting QC (Aramco approved) with CBT - 2 Nos Please send your CV and documents to ****@*****.*** Contact/whatsapp: 0549088934 Location: Offshore Duration: Longterm
Dammam
20 days ago
1. Mechanical Qc CBT Aramco approved 2. Mechanical Qc supervisor CBT Aramco approved Rate After interview. Documents : Iqama Insurance Muqeem Interested eligible people share documents Through WhatsApp 0557410382.
Dammam
14 days ago
Indian Junior accountant residing in Dammam is urgently required for a reputable Steel Factory in Sihat , Bachelor of Commerce with maximum 5 years experience.Ability for record and follow all stock transactions. Basic Salary SR. 2500 and SR. 250 Food Allowance " Housing... 
Dammam
9 days ago
Pipefitters 50 with ajeer Rate:18/hr Pipefitters 50 without ajeer Rate: 14/hr Firewatch/standby required 70 with ajeer Rate:17/h 30 Withour ajeer 15/h FAT will be provided 10 Safety officers without ajeer: 27/h 25 Safety Officers With ajeer: 3... 
Dammam
23 days ago
Dear Gents, We have an Urgent requirement of below Position 1 HSE Supervisor Aramco Approved - 03 No's Location : Abu Ali Duration : Long time Please send your cv & Documents to +966597402955
Dammam
27 days ago
Dear Gents , We need following category for transfer ( nasal kafala) Electricians Welder Forklift operator Scaffolder Rigger TUV Fabricator Only Iqama transfer people required - Tanazul Contact no WhatsApp : 0510268353
Dammam
14 days ago